Quay lại trang Tìm kiếm
Saturday Night Live - SNL Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-01 03:58:50

Saturday Night Live - SNL

Giải trí
Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

4.5M

Lượt xem trung bình

514.1K

Chỉ số NOX

3.22

Ước tính chi phí

$ 5.95K

Tỷ lệ tương tác

17.09%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
3.22/5 Tốt
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 4,500,000
Số lượng video 260
Xem thêm