Top 100 Indonesia tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-02-28
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 - WILLIE SALIM WILLIE SALIM51.4TR - 7.14% 12.74TR
2 - VILMEI✨ VILMEI✨45TR - 10.4% 2.23TR
3 - Ria Ricis Ria Ricis43.8TR - 11.58% 2.91TR
4 - Ibnu Wardani Ibnu Wardani25.7TR - 6.05% 2.18TR
5 - Iben M.A. Iben M.A.22.5TR - 6.68% 4.65TR
6 - Sambel Anggun Josss Sambel Anggun Josss21.4TR - 12.34% 214.37N
7 - Cahyaniryn Cahyaniryn21.1TR - 7.92% 1.57TR
8 - Sisca Kohl Sisca Kohl18.2TR - 6.33% 4.19TR
9 - Unaa🍜 Unaa🍜17.9TR - 11.15% 3.5TR
10 - Juyycomell🌸 Juyycomell🌸17.6TR - 7.61% 58.49N
11 - Vito Sinaga Vito Sinaga15.8TR - 5.57% 1.34TR
12 - Akash Elahi Akash Elahi15.3TR - 2.99% 320.52N
13 - sandy ss sandy ss15.2TR - 6.31% 24.45N
14 - @resep_inspirasi_debm @resep_inspirasi_debm15.2TR - 2.06% 1.12TR
15 - CREATOR_kedasbeauty CREATOR_kedasbeauty15TR - 7.76% 698.09N
16 - Shopee Indonesia Shopee Indonesia14.9TR - 2.67% 3.23N
17 - Ratu Aulia Ratu Aulia14.8TR - 8.81% 6TR
18 - Baim Wong Baim Wong14.3TR - 8.71% 1.9TR
19 - Wahyukadeoo Wahyukadeoo14.2TR - 10.11% 58.85N
20 - Ceokedasbeauty1998 Ceokedasbeauty199814TR - 7.9% 406.9N
21 - Saal Saal14TR - 10.06% 118.93N
22 - Moh Faruk Moh Faruk13.8TR - 5.57% 600.22N
23 - erika erika13.8TR - 10.37% 3.12TR
24 - Aurelie Hermansyah Aurelie Hermansyah13.7TR - 5.94% 2.02TR
25 - CANDERA CANDERA13.6TR - 7.23% 720.06N
26 - ADENYA SALEHCURIK MEN 🔫 ADENYA SALEHCURIK MEN 🔫13.4TR - 5.94% 464.43N
27 - Anas fikry Anas fikry13.2TR - 4.17% 1.44TR
28 - VENNYALBERTI VENNYALBERTI13.2TR - 3.89% 1TR
29 - Michael Rendy W Michael Rendy W13.1TR - 8.87% 2.73TR
30 - DamnBoy⚫️🔓 DamnBoy⚫️🔓13.1TR - 5.04% 172.66N
31 - bobacot🧋 bobacot🧋13.1TR - 5.1% 958.72N
32 - Fadil Jaidi Fadil Jaidi13.1TR - 10.03% 10.36TR
33 - Jess No Limit Jess No Limit13TR - 6.3% 3.38TR
34 - Kasiicun❤️ Kasiicun❤️12.9TR - 6.77% 180.66N
35 - Cheryl Antoinette Cheryl Antoinette12.7TR - 5.63% 525.77N
36 - Meissieeee Meissieeee12.6TR - 10.31% 1.55TR
37 - Lita🐣 Lita🐣12.6TR - 7.28% 1.11TR
38 - Dinda Annisa Dinda Annisa12.5TR - 9.9% 62.47N
39 - sptrakori_ sptrakori_12.4TR - 9.41% 3.22TR
40 - alwifahry alwifahry12.4TR - 12.05% 8.34TR
41 - Klara Tania Klara Tania12.3TR - 5.67% 669.22N
42 - Regita Masri Regita Masri12.3TR - 5.9% 2.22TR
43 - bittersweet by najla bittersweet by najla12.2TR - 1.34% 16.88N
44 - officialgtvid officialgtvid12TR - 3.9% 85.44N
45 - Dewi perssik Real Dewi perssik Real11.8TR - 3.86% 824.05N
46 - alsa alsa11.7TR - 8.27% 1.4TR
47 - DitaKerang🌊 DitaKerang🌊11.7TR - 8.26% 1.97TR
48 - celloszxz🧑🏻‍🦲 celloszxz🧑🏻‍🦲11.7TR - 7.93% 1.85TR
49 - PINAT🍅|| IG: @hesfinatia PINAT🍅|| IG: @hesfinatia11.6TR - 6.95% 2.97TR
50 - Valenrewah Valenrewah11.6TR - 6.12% 4.87TR
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận