❌jay❌ Instagram Stats & Analytics Dashboard

❌jay❌ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-11-29 16:24:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký712
Chú ý156
Bài viết137
Xếp hạng toàn cầu
518,764th (Top 64.2%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.3%)
tỷ lệ tương tác
15.3%
103 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
❌jay❌ Daily Followers (1 năm gần đây)
❌jay❌ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
❌jay❌ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
❌jay❌ @❌jay❌
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu