Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 17:44:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.37N
Chú ý1.13N
Bài viết1.97N
Xếp hạng toàn cầu
1,281,508th (Top 18.8%)
Sao điểm Nox
1.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
74 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 Daily Followers (1 năm gần đây)
Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣 @Chef Zoe Adjonyoh 🌈👩🏾‍🍳✍🏽🗣
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
DEI @beardfoundation @blackbook_2020 Food @kissingcultures Cookbook & shop @ghanakitchen 🗣🧡@godslovenyc Cooking up Consciousness (podcast)