Zendaya Instagram Stats & Analytics Dashboard

Zendaya Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 00:16:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký152.3TR
Chú ý1.76N
Bài viết3.54N
Xếp hạng toàn cầu
25th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.5%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
6.13TR 17.64N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Zendaya Daily Followers (1 năm gần đây)
Zendaya Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Zendaya Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Zendaya @Zendaya
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Challengers 8/23 @euphoria @spidermanmovie @dunemovie