Isaiah King Instagram Stats & Analytics Dashboard

Isaiah King Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 15:01:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.73N
Chú ý1N
Bài viết115
Xếp hạng toàn cầu
3,655,314th (Top 59.6%)
Sao điểm Nox
2.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.8%)
tỷ lệ tương tác
10.8%
266 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Isaiah King Daily Followers (1 năm gần đây)
Isaiah King Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Isaiah King Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Isaiah King @Isaiah King
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Video Producer @laclippers Oakland | LA 📈 |♦️| 4️⃣