Yvonne Bosnjak Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yvonne Bosnjak Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 07:48:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký195.63N
Chú ý1.75N
Bài viết639
Xếp hạng toàn cầu
238,574th (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.4%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
3.65N 65
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yvonne Bosnjak Daily Followers (1 năm gần đây)
Yvonne Bosnjak Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yvonne Bosnjak Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yvonne Bosnjak @Yvonne Bosnjak
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Mommy • Fashion Designer • cooking lover• sourdough fairy• Bread designer