Yuune Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yuune Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-30 14:01:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.03N
Chú ý536
Bài viết387
Xếp hạng toàn cầu
1,927,177th (Top 26.8%)
Sao điểm Nox
3.08
Có tiềm năng(Top 9.0%)
tỷ lệ tương tác
7.7%
1.43N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yuune Daily Followers (1 năm gần đây)
Yuune Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yuune Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yuune @Yuune
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
founder of @lazybumwear ✨ 🇮🇩 an illustrator who sometimes cosplay (mostly post slice of life stories daily) 👇 shop & support | #Comifuro15 B38 A&B