yusta88_urbex Instagram Stats & Analytics Dashboard

yusta88_urbex Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-17 15:08:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.64N
Chú ý2.1N
Bài viết2.3N
Xếp hạng toàn cầu
456,359th (Top 47.3%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.1%)
tỷ lệ tương tác
11.8%
186 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
yusta88_urbex Daily Followers (1 năm gần đây)
yusta88_urbex Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
yusta88_urbex Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
yusta88_urbex @yusta88_urbex
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Cuenta secundaria : @ruben_yusta_photography 🏚️ Buscador de todo lo abandonado 📷🏚️ 📸 Fotos Propias #nikond5600 🏠 Bizkaia