Yung Gravy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yung Gravy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 08:42:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.06TR
Chú ý1N
Bài viết91
Xếp hạng toàn cầu
13,720th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
8.2%
169.52N 537
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yung Gravy Daily Followers (1 năm gần đây)
Yung Gravy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yung Gravy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yung Gravy @Yung Gravy
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
MARVELOUS OCTOBER 28