YUNGBLUD Instagram Stats & Analytics Dashboard

YUNGBLUD Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 02:49:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.76TR
Chú ý1.32N
Bài viết151
Xếp hạng toàn cầu
6,063rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
86.12N 6.57N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
YUNGBLUD Daily Followers (1 năm gần đây)
YUNGBLUD Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
YUNGBLUD Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
YUNGBLUD @YUNGBLUD
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
“YUNGBLUD”. the album. OUT NOW!!! 🖤🖤🖤