Ysos 🎵 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ysos 🎵 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 01:27:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký100.21N
Chú ý188
Bài viết64
Xếp hạng toàn cầu
513,338th (Top 7.1%)
Sao điểm Nox
3.9
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
8.0%
7.82N 176
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ysos 🎵 Daily Followers (1 năm gần đây)
Ysos 🎵 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ysos 🎵 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ysos 🎵 @Ysos 🎵
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎛️ Beatmaker @52records_ 🏢 Sony Music 🎥 +400k subs yt