Youv Dee Instagram Stats & Analytics Dashboard

Youv Dee Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 11:58:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký165.56N
Chú ý236
Bài viết57
Xếp hạng toàn cầu
314,717th (Top 3.0%)
Sao điểm Nox
3.94
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
6.7%
10.93N 115
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Youv Dee Daily Followers (1 năm gần đây)
Youv Dee Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Youv Dee Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Youv Dee @Youv Dee
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
🚬Contact @rayanensrd PRENDS TA PLACE POUR LE BATACLAN 🧡