LYDIA Instagram Stats & Analytics Dashboard

LYDIA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-06 12:52:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.04N
Chú ý791
Bài viết512
Xếp hạng toàn cầu
602,471st (Top 17.9%)
Sao điểm Nox
1.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.8%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
302 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
LYDIA Daily Followers (1 năm gần đây)
LYDIA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
LYDIA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
LYDIA @LYDIA
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
✨Just sharing my #keto and twin mom lifestyle ✨ I'm into: • cooking #asmr • trying out recipes I find on the interwebz • being a youtuber 📺🔻