yolandasargeant Instagram Stats & Analytics Dashboard

yolandasargeant Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-24 05:30:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.53N
Chú ý1.82N
Bài viết635
Xếp hạng toàn cầu
311,913th (Top 31.5%)
Sao điểm Nox
2.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.9%)
tỷ lệ tương tác
4.7%
194 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
yolandasargeant Daily Followers (1 năm gần đây)
yolandasargeant Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
yolandasargeant Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
yolandasargeant @yolandasargeant
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
👑🇦🇬🇬🇩🇩🇴 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🐥🎤✏@sargeantandcomrade 📺 📻 Host Long List 2021 Polaris Music Prize 2x 2021 WCMA nominee 🕊#ripholly 👑#riptimparker 🦁👑 #ripoudaouda