Yelka Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yelka Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 17:10:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký103.89N
Chú ý468
Bài viết847
Xếp hạng toàn cầu
437,753rd (Top 7.6%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
7.5%
7.58N 199
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yelka Daily Followers (1 năm gần đây)
Yelka Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yelka Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yelka @Yelka
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🙄No vean mis Reels 🇵🇪 📍 🇺🇸 @yelkova.11 🎮 #simmer 🚀Tiktok 529K