yakovlevx Instagram Stats & Analytics Dashboard

yakovlevx Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-18 16:29:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.05N
Chú ý445
Bài viết27
Xếp hạng toàn cầu
316,411th (Top 32.6%)
Sao điểm Nox
2.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.2%)
tỷ lệ tương tác
5.5%
205 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
yakovlevx Daily Followers (1 năm gần đây)
yakovlevx Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
yakovlevx Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
yakovlevx @yakovlevx
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Music Producer | Designer 👕 @apteka24x7 , @plyamabrand 🥁 @yourdrumdealer 🎨 @yakovlevgraphics 1/2 @thetoughguys