Yadin Nicol - Surfer Instagram Stats & Analytics Dashboard

Yadin Nicol - Surfer Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 18:46:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký93.13N
Chú ý1.5N
Bài viết676
Xếp hạng toàn cầu
605,998th (Top 6.9%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
11.7%
10.73N 123
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Yadin Nicol - Surfer Daily Followers (1 năm gần đây)
Yadin Nicol - Surfer Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Yadin Nicol - Surfer Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Yadin Nicol - Surfer @Yadin Nicol - Surfer
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
👨‍👩‍👧‍👦 @mrsbellanicol @kingnicolsurf @sailahnicol ——————— 🏄 @rockstarenergy @smithoptics @gshock_us @cisurfboards