Xiaomi Shop Indonesia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Xiaomi Shop Indonesia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-07 03:39:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký205.33N
Chú ý476
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
208,730th (Top 3.5%)
Sao điểm Nox
2.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
198 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Xiaomi Shop Indonesia Daily Followers (1 năm gần đây)
Xiaomi Shop Indonesia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Xiaomi Shop Indonesia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Xiaomi Shop Indonesia @Xiaomi Shop Indonesia
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Giới thiệu
Call Center: 00180300650029 (9AM - 6 PM) Xiaomi From Home: 0821.1723.6765 (9AM - 9PM)