X Factor TV 2 Instagram Stats & Analytics Dashboard

X Factor TV 2 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-06 03:26:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.18N
Chú ý78
Bài viết404
Xếp hạng toàn cầu
107,106th (Top 13.2%)
Sao điểm Nox
3.85
Có tiềm năng(Top 1.2%)
tỷ lệ tương tác
9.7%
2.76N58
Thu nhập dự tính
4.47TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
X Factor TV 2 Daily Followers (1 năm gần đây)
X Factor TV 2 Engagement Post
X Factor TV 2 @X Factor TV 2
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Velkommen til den officielle profil for X Factor på TV 2. Her får du både bag-om, nyheder og meget mere X Factor. 📺