X Ê N I A V I R G I N I E Instagram Stats & Analytics Dashboard

X Ê N I A V I R G I N I E Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-23 08:21:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký67.75N
Chú ý2.31N
Bài viết1.77N
Xếp hạng toàn cầu
326,108th (Top 11.3%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
96 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
X Ê N I A V I R G I N I E Daily Followers (1 năm gần đây)
X Ê N I A V I R G I N I E Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
X Ê N I A V I R G I N I E Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
X Ê N I A   V I R G I N I E @X Ê N I A V I R G I N I E
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Especialista em Marketing e Comunicação de Imagem ✨Consultora de Imagem, Stylist & Terapeuta Integrativa 🌎@travel.xeniavirginie 🌿@libertesuaessencia