Xbox UK Instagram Stats & Analytics Dashboard

Xbox UK Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 20:24:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký387.2N
Chú ý330
Bài viết1.53N
Xếp hạng toàn cầu
112,526th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.5%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
770 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Xbox UK Daily Followers (1 năm gần đây)
Xbox UK Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Xbox UK Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Xbox UK @Xbox UK
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Welcome to the official Xbox Instagram channel for the UK 💚 🎮