xavi.nyc Instagram Stats & Analytics Dashboard

xavi.nyc Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-20 14:22:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.09N
Chú ý3.51N
Bài viết58
Xếp hạng toàn cầu
641,336th (Top 37.5%)
Sao điểm Nox
2.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.8%)
tỷ lệ tương tác
6.8%
329 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
xavi.nyc Daily Followers (1 năm gần đây)
xavi.nyc Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
xavi.nyc Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
xavi.nyc @xavi.nyc
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Director, Cinematographer @90degreec | Brooklyn, NY *** 📍NYC