World Vision Canada Instagram Stats & Analytics Dashboard

World Vision Canada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 16:20:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.1N
Chú ý610
Bài viết2.45N
Xếp hạng toàn cầu
2,064,394th (Top 31.5%)
Sao điểm Nox
1.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 63.5%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
47 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
World Vision Canada Daily Followers (1 năm gần đây)
World Vision Canada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
World Vision Canada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
World Vision Canada @World Vision Canada
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We help Canadians make a global impact through child sponsorships, donations and advocacy. Follow us & make a difference.