World Economic Forum Instagram Stats & Analytics Dashboard

World Economic Forum Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 06:22:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.39TR
Chú ý294
Bài viết6.53N
Xếp hạng toàn cầu
4,823rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.7%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.81N 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
World Economic Forum Daily Followers (1 năm gần đây)
World Economic Forum Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
World Economic Forum Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
World Economic Forum @World Economic Forum
Quốc gia Thuỵ Sĩ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Committed to Improving the State of the World @wefbookclub