wishfulskin Instagram Stats & Analytics Dashboard

wishfulskin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-05 03:15:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký621.88N
Chú ý325
Bài viết1.59N
Xếp hạng toàn cầu
51,872nd (Top 1.6%)
Sao điểm Nox
2.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.7%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
20.61N 503
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
wishfulskin Daily Followers (1 năm gần đây)
wishfulskin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
wishfulskin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
wishfulskin @wishfulskin
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Join our real skin fam 💖 Founded by @huda ❌No photoshop & filters Available @sephora @cultbeauty @asos @hudabeautyshop 👇🏾Eye Lift & Contour Serum👇🏾