Wellsy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Wellsy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-19 14:51:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký409
Chú ý512
Bài viết1.04N
Xếp hạng toàn cầu
582,276th (Top 72.6%)
Sao điểm Nox
1.35
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.8%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
6 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Wellsy Daily Followers (1 năm gần đây)
Wellsy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Wellsy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Wellsy @Wellsy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Personal: @lwells_ My pup: @luckywells_