weareyoung_agency Instagram Stats & Analytics Dashboard

weareyoung_agency Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-10 12:40:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.03N
Chú ý837
Bài viết326
Xếp hạng toàn cầu
435,018th (Top 35.2%)
Sao điểm Nox
0.85
Nên suy nghĩ thêm(Top 57.9%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
44 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
weareyoung_agency Daily Followers (1 năm gần đây)
weareyoung_agency Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
weareyoung_agency Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
weareyoung_agency @weareyoung_agency
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
360 Creative agency ~ Powered by youth culture.