EXO Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

EXO Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-08 11:42:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.99TR
Chú ý2
Bài viết2.15N
Xếp hạng toàn cầu
1,491st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.2%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
341.33N 2.48N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
EXO Official Daily Followers (1 năm gần đây)
EXO Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
EXO Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác