Wayfair Instagram Stats & Analytics Dashboard

Wayfair Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 14:42:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.76TR
Chú ý691
Bài viết3.62N
Xếp hạng toàn cầu
16,908th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.9%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
304 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Wayfair Daily Followers (1 năm gần đây)
Wayfair Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Wayfair Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Wayfair @Wayfair
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
It's our 20th Anniversary and we're celebrating the styles and shoppers that made it happen. Check out our highlights for more! 🥳💜 Shop our feed👇