Wasserman Boxing Instagram Stats & Analytics Dashboard

Wasserman Boxing Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 04:33:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.72N
Chú ý269
Bài viết4.99N
Xếp hạng toàn cầu
1,791,952nd (Top 19.1%)
Sao điểm Nox
3.47
Có tiềm năng(Top 3.4%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
1.41N 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Wasserman Boxing Daily Followers (1 năm gần đây)
Wasserman Boxing Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Wasserman Boxing Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Wasserman Boxing @Wasserman Boxing
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Exclusive news and behind-the-scenes content from Europe's biggest boxing promoter! TICKETS AVAILABLE IN THE LINK 🎟