Wallis Cho 曹震豪 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Wallis Cho 曹震豪 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 17:26:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.25N
Chú ý808
Bài viết110
Xếp hạng toàn cầu
2,101,843rd (Top 34.0%)
Sao điểm Nox
1.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 67.5%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
282 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Wallis Cho 曹震豪 Daily Followers (1 năm gần đây)
Wallis Cho 曹震豪 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Wallis Cho 曹震豪 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Wallis Cho 曹震豪 @Wallis Cho 曹震豪
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇭🇰♌️🎵🏀🥃🃏 When words fail, music speaks Founder and Director of @fear852hk Family of @aurumentertainment Slave of @tanjiro_nezuko_2020.6.9