Vogue Italia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Vogue Italia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 00:36:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.63TR
Chú ý38
Bài viết15.84N
Xếp hạng toàn cầu
2,768th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.81N 33
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Vogue Italia Daily Followers (1 năm gần đây)
Vogue Italia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Vogue Italia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác