Martin Lee Instagram Stats & Analytics Dashboard

Martin Lee Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 09:13:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký44.91N
Chú ý673
Bài viết1.8N
Xếp hạng toàn cầu
988,312th (Top 14.8%)
Sao điểm Nox
1.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.8%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
921 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Martin Lee Daily Followers (1 năm gần đây)
Martin Lee Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Martin Lee Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Martin Lee @Martin Lee
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Aerial • Architecture • Automotive Creator based in Hong Kong 🇭🇰 Co-Founder of @beyondvisualshk NFTs / Prints / Website: