Vilde Feste Instagram Stats & Analytics Dashboard

Vilde Feste Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 01:23:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.33N
Chú ý1.28N
Bài viết980
Xếp hạng toàn cầu
2,329,848th (Top 42.9%)
Sao điểm Nox
0.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 73.4%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
191 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Vilde Feste Daily Followers (1 năm gần đây)
Vilde Feste Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Vilde Feste Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Vilde Feste @Vilde Feste
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Nordic Senior artist for @maccosmeticsnordics Sharing my passion and love for makeup Norwegian living in Copenhagen