VfL Bochum 1848 Instagram Stats & Analytics Dashboard

VfL Bochum 1848 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-19 08:34:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký90.54N
Chú ý107
Bài viết5.43N
Xếp hạng toàn cầu
58,480th (Top 7.2%)
Sao điểm Nox
4.23
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
4.33N 61
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
VfL Bochum 1848 Daily Followers (1 năm gần đây)
VfL Bochum 1848 Engagement Post
Bài đăngIGTV
VfL Bochum 1848 @VfL Bochum 1848
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Giới thiệu
🔵⚪️⚽️ VfL Bochum 1848 📍 #anneCastroper 📱 #meinVfL 👋🏼 Glück auf!