Utah Highway Patrol Instagram Stats & Analytics Dashboard

Utah Highway Patrol Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-09-21 17:52:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.01N
Chú ý455
Bài viết890
Xếp hạng toàn cầu
114,879th (Top 14.1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.0%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
66114
Thu nhập dự tính
2.05TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Utah Highway Patrol Daily Followers (1 năm gần đây)
Utah Highway Patrol Engagement Post
Bài đăngIGTV
Utah Highway Patrol @Utah Highway Patrol
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official UHP IG account NOT Monitored 24/7 Emergencies: Dial 911 Non-emergency: dispatch.utah.gov/ #joinuhp Now Is The Time
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)