urboengineering Instagram Stats & Analytics Dashboard

urboengineering Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-02 11:48:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.88N
Chú ý2.25N
Bài viết398
Xếp hạng toàn cầu
282,977th (Top 32.0%)
Sao điểm Nox
2.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.0%)
tỷ lệ tương tác
9.3%
318 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
urboengineering Daily Followers (1 năm gần đây)
urboengineering Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
urboengineering Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
urboengineering @urboengineering
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
WHY DO THOSE VOCALS SOUND SO GOOD????? Your friendly neighborhood Grammy winning audio engineer 🔴◼️▶️ Beyoncé Skrillex Katy P Biebs KW & Every rapper🤖