Urban Decay Cosmetics Instagram Stats & Analytics Dashboard

Urban Decay Cosmetics Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-25 14:17:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.76TR
Chú ý2.22N
Bài viết8.07N
Xếp hạng toàn cầu
1,241st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.5%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
3.14N 54
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Urban Decay Cosmetics Daily Followers (1 năm gần đây)
Urban Decay Cosmetics Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Urban Decay Cosmetics Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Urban Decay Cosmetics @Urban Decay Cosmetics
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
💜 Pretty Different Beauty 🐰 Cool Not Cruel ⏰ Shop #UDNakedMinis