United Airlines Instagram Stats & Analytics Dashboard

United Airlines Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-24 00:39:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký910.43N
Chú ý834
Bài viết1.27N
Xếp hạng toàn cầu
41,409th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
12.26N 169
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
United Airlines Daily Followers (1 năm gần đây)
United Airlines Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
United Airlines Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
United Airlines @United Airlines
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Once upon a plane… if you wanna know, look below! And if you need assistance: united.com/feedback