Underbrain Instagram Stats & Analytics Dashboard

Underbrain Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-18 08:06:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.7N
Chú ý736
Bài viết1.11N
Xếp hạng toàn cầu
370,129th (Top 38.2%)
Sao điểm Nox
0.77
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.4%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
43 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Underbrain Daily Followers (1 năm gần đây)
Underbrain Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Underbrain Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Underbrain @Underbrain
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Empieza a entender el mundo. #cómics #fanzines #cine #literatura #cultura Todos los miércoles a las 19h en #Twitch