Ukhozi FM 📻 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ukhozi FM 📻 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 04:05:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký321.27N
Chú ý3.06N
Bài viết12.15N
Xếp hạng toàn cầu
136,812th (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
342 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ukhozi FM 📻 Daily Followers (1 năm gần đây)
Ukhozi FM 📻 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ukhozi FM 📻 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ukhozi FM 📻 @Ukhozi FM 📻
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The biggest radio station in the continent. Over 7.980 Million listeners. 90.1-107.4 FM 'LUHAMBA PHAMBILI' #UkhoziFM #LuhambaPhambili