UFC Fight Pass Instagram Stats & Analytics Dashboard

UFC Fight Pass Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 06:02:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.21TR
Chú ý948
Bài viết3.59N
Xếp hạng toàn cầu
27,754th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.66
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.7%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
10.73N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UFC Fight Pass Daily Followers (1 năm gần đây)
UFC Fight Pass Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UFC Fight Pass Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UFC Fight Pass @UFC Fight Pass
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
200+ Live Events | The World's Largest Combat Sports Library | 24/7 Channel | Original Shows/Films Streaming Now ↙️