UFC Fight Pass Instagram Stats & Analytics Dashboard

UFC Fight Pass Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 05:25:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.18TR
Chú ý866
Bài viết3.41N
Xếp hạng toàn cầu
27,488th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.2
Có tiềm năng(Top 8.3%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
11.63N 81
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
UFC Fight Pass Daily Followers (1 năm gần đây)
UFC Fight Pass Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
UFC Fight Pass Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
UFC Fight Pass @UFC Fight Pass
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The Digital Streaming Service of UFC. Live events from around the globe + the world's largest Fight Library. Check out what's new and upcoming ↙️