BT Sport UFC Instagram Stats & Analytics Dashboard

BT Sport UFC Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 00:44:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký333.3N
Chú ý390
Bài viết8.04N
Xếp hạng toàn cầu
138,904th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.6%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
3.66N 52
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BT Sport UFC Daily Followers (1 năm gần đây)
BT Sport UFC Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BT Sport UFC Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BT Sport UFC @BT Sport UFC
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Home of the new UFC Welterweight Champion, Leon Edwards 🇬🇧🇯🇲🏆