udar.official Instagram Stats & Analytics Dashboard

udar.official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 05:07:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký138.96N
Chú ý20
Bài viết30
Xếp hạng toàn cầu
383,170th (Top 3.8%)
Sao điểm Nox
3.75
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
9.6%
13.22N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
udar.official Daily Followers (1 năm gần đây)
udar.official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
udar.official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
udar.official @udar.official
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
YT: UDAR TikTok: udar.official ✉️ *** Katowice