u Instagram Stats & Analytics Dashboard

u Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-11-01 23:04:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký239
Chú ý13
Bài viết4
Xếp hạng toàn cầu
639,837th (Top 79.8%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.4%)
tỷ lệ tương tác
57.1%
122 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
u Daily Followers (1 năm gần đây)
u Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
u Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
u @u
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu