U.S. Surgeon General Instagram Stats & Analytics Dashboard

U.S. Surgeon General Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 09:14:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký60.04N
Chú ý51
Bài viết673
Xếp hạng toàn cầu
960,815th (Top 9.3%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
286 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
U.S. Surgeon General Daily Followers (1 năm gần đây)
U.S. Surgeon General Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
U.S. Surgeon General Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
U.S. Surgeon General @U.S. Surgeon General
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official Instagram account of Dr. Vivek H. Murthy, U.S. Surgeon General. (Note: Posts prior to 3/25/2021 were from previous officials)