JJ Wang Instagram Stats & Analytics Dashboard

JJ Wang Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-29 22:50:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.25TR
Chú ý87
Bài viết928
Xếp hạng toàn cầu
3,713th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.5%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
14.72N 57
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JJ Wang Daily Followers (1 năm gần đây)
JJ Wang Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JJ Wang Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JJ Wang @JJ Wang
Quốc gia Việt Nam
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Thẻ kênh
Giới thiệu