Trout Fresh/呂士軒 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Trout Fresh/呂士軒 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-19 03:54:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký119.45N
Chú ý637
Bài viết917
Xếp hạng toàn cầu
451,915th (Top 4.8%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.0%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
3.48N 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Trout Fresh/呂士軒 Daily Followers (1 năm gần đây)
Trout Fresh/呂士軒 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Trout Fresh/呂士軒 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Trout Fresh/呂士軒 @Trout Fresh/呂士軒
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (giản thể)
Giới thiệu
@smashregz @robokatz MGMT/BOOKING:阿Ben ☎️:+886-929-601-816 📧:***